Ἀντιχριστιανικό ἔκτρωμα. Ἐκδιώκουν τίς χριστιανικές ἀξίες ἀπό τήν Εὐρώπη!

eurokoinoboulio.jpg ‘Oὔτε ἕνας Έλληνας’
H λέξη ντροπή εἶναι ἐλάχιστη ἔνδειξη τῆς ὀργῆς καί τῆς ἀγανάκτησης γιά τούς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν κομμάτων μπροστά στό ἔγκλημα πού ἔκαναν την 4η Φεβρουαρίου 2014.
Γιατί στή νομιμοποίηση ἑνός ἐγκλήματος ἀναφέρεται τό περιεχόμενο τῆς περιβόητης ἔκθεσης τῆς Αὐστριακῆς εὐρωβουλευτίνας Οὔρλικ Λούνατσεκ, ἡ ὁποία ἡ δυστυχής εἶναι καί ἀντιπρόεδρος τῆς διακοινουβουλευτικῆς ὁμάδας τῶν ἀνωμάλων στό Εὐρωκοινοβούλιο καθώς καί εἰσηγήτρια στήν Ἐπιτροπή Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν, Δικαιοσύνης καί Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων!
Τό ψήφισμα ἔχει τόν τίτλο «Χάρτης πορείας τῆς ΕΕ κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου».
Καί τό ἐκπληκτικό εἶναι ὅτι οὔτε ἕνας Ἕλληνας δέν βρέθηκε νά καταψηφίσει αὐτό τό κατάπτυστο κείμενο! Σᾶς τά γράφω τώρα πού μπορῶ, καλοί μου χριστιανοί, γιατί σέ λίγους μῆνες -ἄντε τό πολύ σέ ἕνα -δύο χρόνια- ὅποιος θίγει τήν ἀνωμαλία σέ οἱανδήποτε εὐρωπαϊκή χώρα θά σύρεται σιδηροδέσμιος στίς φυλακές, ἀφοῦ οἱ γνωστοί -ἄγνωστοι σύγχρονοι ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας προωθοῦν νόμο δῆθεν ἀντιρατσιστικό, πού στήν οὐσία ὅμως θά φιμώνει τήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καί τοῦ λόγου.
Γιά νά δοῦμε λοιπόν ἀναλυτικά τί ἀναφέρει αὐτή ἡ ἔκθεση. Μέ βάση λοιπόν τήν ἔκθεση τά κράτη μέλη ὑποχρεώνονται μεταξύ ἄλλων
1. Νά προβοῦν σέ παροχές ὑγείας προσαρμοσμένες καί στά ἀνώμαλα ἄτομα, π.χ. εἰδική χειρουργική μονάδα γιά ἐπεμβάσεις ἀλλαγῆς φύλου(!!!) κάτι πού σημαίνει ὅτι τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα θά ἐπιβαρύνονται τῆς ἐπέμβασης, ὅπως ἐπιβαρύνονται καί γι’ ἄλλες χειρουργικές ἐπεμβάσεις…
2. Νά θεσπίσουν ἀλλαγές στό ὑφιστάμενο ἐδῶ καί αἰῶνες οἰκογενειακό δίκαιο. Συγκεκριμένα ὁρίζει τό οἰκογενειακό δίκαιο τῆς κάθε χώρας ὀφείλει νά προβλέπει τή δυνατότητα γιά κάθε τέκνο νά διαθέτει πάνω ἀπό δύο γονεῖς ὥστε νά συμπεριλαμβάνονται στήν οἰκογένεια καί οἱ ὑπόλοιποι ἀνώμαλοι σύζυγοι ἤ σύντροφοι!
3. Ὁρίζει στίς εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις νά ἀποσύρουν τίς διαταραχές ταυτότητας φύλου ἀπό τόν κατάλογο τῶν ψυχικῶν καί συμπεριφορικῶν διαταραχῶν!
4. Νά δίδεται τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης καί δημόσιας ἔκφρασης σέ σχέση μέ τόν σεξουαλικό προσανατολισμό καί τήν ταυτότητα τοῦ φύλου π.χ. δημόσιες περιπτύξεις μέσω τῆς τηλεόρασης τοῦ κινηματογράφου, βίντεο κλίπ, περιοδικά, ἐφημερίδες κ.ο.κ. Ἤδη αὐτό γίνεται…
5. Νά ὑπάρχει ἐπίσης πρόβλεψη διαδικασίας νομικῆς ἀναγνώρισης τοῦ διεμφυλικοῦ ἀτόμου (transexual) ὡς τέτοιου!
6. Νά θεσπιστοῦν ἐκπαιδευτικά προγράμματα προσανατολισμένα στόν σεξουαλικό προσανατολισμό καί στήν ταυτότητα φύλου πού οἱ γαλλικές ὀργανώσεις Γονέων ταυτίζουν μέ τήν ἐπικίνδυνη θεωρία τοῦ εἴδους ἤ φύλου
7. Νά γίνει νομική ἀναγνώριση τῆς κατάστασης τῶν διεμφιλικῶν καί διαφυλικῶν ἀτόμων ὡς ξεχωριστῶν, αὐτόνομων «φύλων»!
8. Νά διευκολυνθεῖ κάθε γραφειοκρατική διαδικασία γιά τήν ἀλλαγή ὀνόματος, φύλου κτλ. στίς ληξιαρχικές γεννήσεις ἤ ἄλλα δημόσια ἔγγραφα.
9. Νά ἐπεκταθεῖ νομικά ἡ ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή γιά τίς λεσβίες καί παρένθετες μητέρες γιά ὁμοφυλοφιλικά ζευγάρια…
10. Ἀκόμη ζητεῖται νά ἐπεκταθεῖ καί στά ἄτομα αὐτά -δηλαδή στούς ἀνωμάλους- ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου καί νά συμπεριληφθεῖ ὡς ἄλλη μορφή ἐγκλημάτων ἡ κριτική γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι ἀποτελεῖ «πρακτική ὑποκίνησης μίσους γιά λόγους προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου». Μέ τό ἴδιο ψήφισμα τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ καλοῦνται «νά θεσπίσουν ποινική νομοθεσία πού νά ἀπαγορεύει τήν ὑποκίνηση μίσους λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου» κ.ο.κ.
Ἀντιχριστιανικό ἔκτρωμα
Δυστυχῶς, αὐτή τήν κατάπτυστη ἔκθεση, αὐτό τό ἀντιχριστιανικό ἔκτρωμα τό ὑπερψήφισαν 13 ἀπό τούς 22 Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές ἐνῶ τέσσερις ψήφισαν λευκό καί πέντε ἀπουσίαζαν. Ἀναλυτικότερα τήν ἔκθεση ψήφισαν οἱ κάτωθι:
– Ἀπό τούς ὀκτώ εὐρωβουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ οἱ ἔξι ( Κρ. Ἀρσένης, Σπ. Δανέλλης, Μαρ. Κοππά, Ἄ. Ποδηματά, Συλβ. Ράπτη, Γ. Σταυρακάκης) ψήφισαν ὑπέρ τοῦ ψηφίσματος καί δύο ( Δημ. Δρούτσας καί Χρ. Παλιαδέλη) ἀπουσίασαν ἀπό τήν ψηφοφορία.
– Ἀπό τούς ὀκτώ βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας οἱ τέσσερις ψήφισαν ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων (Γ. Κουμουτσάκος, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Κων. Πουπάκης καί Θεόδ. Σκυλακάκης), μία, ἡ κ. Μαρ. Γιαννάκου, ψήφισε λευκό καί τρεῖς (Γ. Παπανικολάου, Γ. Παπαστάμκος καί Ι. Τσουκαλᾶς) ἀπουσίασαν ἀπό τήν ψηφοφορία.
Συνέχεια

Advertisements

ΖΟΥΡΑΡΙΣ: Σημίτης και Μπακογιάννη έπρεπε ν α είναι στον Κορυδ αλλό!!! Η Δικαιοσύνη αρνε ίται να τους δικάσει!!! > ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την αναγγελία του πολιτικού κόμματος “Πυρίκαυστος Ελλάδα”, ο Κώστας Ζουράρις αναφέρθηκε σε ποινικές διώξεις που δεν έγιναν σε πολιτικούς όπως ο Σημίτης και η Μπακογιάννη!!!

Συνέχεια

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Τρομοκρατία

Τις τελευταίες ημέρες οργιάζουν τα σχόλια στα ΜΜΕ περί πολιτικών κομμάτων που έδρασαν και λειτουργούν σαν εγκληματικές οργανώσεις εις βάρος της Ελλάδος.

Εγκληματικές οργανώσεις δεν είναι μόνον εκείνες που δολοφονούν ανθρώπους, αλλά και εκείνες που καταστρέφουν πατρίδες, και οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους στις αυτοκτονίες, οικογένειες σε δράματα, και την πατρίδα στη διεθνή ανυπαρξία, υποτέλεια, ανυποληψία, καταστροφή.  

Από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν, ορισμένα πολιτικά ΄κόμματα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, λειτούργησαν σαν Μαφίες, σαν Κόζα Νόστρα, σαν Νονοί του Δον-Κορλεόνε, σαν Καμόρα, σαν τη ταινία «η τιμή των Πρίντζι», και οδήγησαν τη χώρα στη καταστροφή, και τους Έλληνες σε «Άθλιους των Αθηνών», άστεγους, πεινασμένους, και αυτοκτονούντες.

 

Συνέχεια

Ο απάνθρωπος κρατισμός του Γιάννη Στουρνάρα

Ο απάνθρωπος κρατισμός του Γιάννη ΣτουρνάραΟ απάνθρωπος κρατισμός του Γιάννη Στουρνάρα
Ναπολέων Λιναρδάτος

Από το «Τσοβόλα δώστα όλα» έχουμε περάσει στο «Στουρνάρα πάρτα όλα», και αυτή η αναπόφευκτη και φυσική κατάληξη επιβεβαιώνει έναν ακόμα κανόνα του εν Ελλάδι επάρατου φιλελευθερισμού: «Ένα κράτος που είναι αρκετά μεγάλο να σου δώσει ότι θέλεις, είναι επίσης αρκετά μεγάλο να σου πάρει ότι έχεις.» 

Συνέχεια

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

diki
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ ΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ως εκ τούτου δικαιούται π.χ., να κατακρίνει δημοσία τις αιρέσεις, να προειδοποιεί τους πιστούς περί τις επικινδυνότητός τους με οποιοδήποτε μέσον, να ιδρύει αντιαιρετικές υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, με τις οποίες οι κρατικές αρχής υποχρεούνται, να συνεργάζονται, να ζητά την συνδρομή των κρατικών αρχών προς επιβοήθηση του αντιαιρετικού της έργου, να επεμβαίνει σε ευαίσθητους χώρους κρατικής αρμοδιότητος προς ενημέρωση του κοινού όπως π.χ. εις τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τον στρατό κ.λ.π.

Ο νέος αντιρατσιστικός νόμος

374025-%CE%94%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A3+%CE%99%CE%A0%CE%A0%CE%9F%CE%A3.png
Η πολιτική ελίτ ελπίζει στην διάσωσή της νομιμοποιώντας τους λαθρομετανάστες
Η Ελλάδα μετατρέπεται σε α-εθνικό κράτος και ποινικοποιείται η οποιαδήποτε αντίδραση

Η κυβέρνηση Σαμαρά, πιστή στις εντολές της νέας τάξης και προσχηματικά "πατριωτική", φέρνει το νέο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, με βάση το οποίο οι γηγενείς Έλληνες πολίτες χάνουν κάθε δικαίωμά τους και γίνονται εν δυνάμει θύματα του οιουδήποτε θα τους κατηγορήσει ως ρατσιστές, ενώ ταυτόχρονα απειλούνται με χρηματικές ποινές από 5 έως 6 χιλιάδων ευρώ και ελάχιστες ποινές φυλάκισης 6 μηνών!!!

Το νομοσχέδιο είναι έτοιμο και θα εφαρμοσθεί άμεσα προκειμένου να νομιμοποιηθεί ο έμμεσος εκφοβισμός, να ποινικοποιηθεί η άρνηση των Ελλήνων στην μετατροπή της χώρας σε χώρο διαμονής και εγκαταβίωσης ανθρώπων από όλα τα μέρη του πλανήτη και η ουσιαστική αποδυνάμωση του εθνικού – δομικού στοιχείου της χώρας, η οποία θα μεταβληθεί σε έναν χώρο στον οποίο οι διαφορές των κατοίκων θα δρουν ανασταλτικά στην οποιαδήποτε προσπάθεια μίας ουσιαστικής αντίδρασης των πολιτών.

Το νομοσχέδιο αυτό, επίσης, οριστικοποιεί την μεταβολή της Ελλάδας σε μία ανοιχτή φυλακή, με διαμένοντες που θα έχουν όχι μόνο διαφορετικά χαρακτηριστικά (ήθη, έθιμα, κουλτούρα), αλλά και σε πλείστες όσες των περιπτώσεων συγκρουσιακά χαρακτηριστικά (ισλαμικός φονταμενταλισμός κ.α.), ενώ επί της ουσίας η χώρα θα μεταβληθεί σε μία τεραστίων διαστάσεων ΕΟΖ (Ειδική Οικονομική Ζώνη) στην οποία τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα υφίστανται, ενώ οι πολίτες θα μεταβληθούν (μέσω των μνημονίων) σε εργαλεία πλουτισμού συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων.
Συνέχεια

Κροατία – ΤΟ 28ο (ΠΛΗΡΕΣ )ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ 1/7/2013

ΚροατίαΜε τη συμμετοχή δεκάδων αρχηγών κρατών, προέδρων και πρωθυπουργών, κυρίως από την Ευρώπη, και πολλών άλλων πολιτικών θα πραγματοποιηθεί ο κεντρικός …
εορτασμός για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου στην πλατεία Μπαν Γιόσι Γέλασιτς στο Ζάγκρεμπ και θα είναι παρόντες 16 αρχηγοί κρατών, τρεις πρόεδροι Κοινοβουλίων, 15 πρωθυπουργοί, 10 αντιπρόεδροι κυβερνήσεων και 11 υπουργοί Εξωτερικών.

Επισήμως η χώρα προσχωρεί στην Ένωση τη Δευτέρα 1η Ιουλίου.

«Ο συνολικός αριθμός των ξένων προσκεκλημένων φθάνει τους 120 με βάση τις επιβεβαιωμένες αφίξεις», δήλωσε ο Τόμισλαβ Σάουτσα, πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την πανηγυρική εκδήλωση με αφορμή την προσχώρηση της Κροατίας.

 

Συνέχεια

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΕΡΤ- ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ-ΧΡΥΣΟΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:

 ΑΝΤΩΝΗΣ  Ι.  ΓΡΥΠΑΙΟΣ   Διεθνολόγος

Με τις λεγόμενες  αποκρατικοποιήσεις, πουλάνε τα ασημικά και χρυσαφικά της πατρίδας μας σε εξευτελιστικές τιμές, διότι αγοραστές είναι εταιρίες της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης.

Πουλάνε αλλά διεθνείς αγοραστές δεν υπάρχουν, παρά μόνον εταιρίες των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων.

Τις τιμές τις καθορίζουν οι Σιωνιστές Πλανητάρχες, μέσω «εκτιμητών». Οι Κοσμοκράτορες είναι οι μόνοι επιτρεπόμενοι αγοραστές.

Οι Αποκρατικοποιήσεις κατάντησαν «δώρα» προς τα παγκόσμια  Σιωνιστικά Αφεντικά, για να κρατηθούν  οι «νάνοι» στην εξουσία.

Οι νάνοι που δεν μπορούν να μοιράσουν άχυρο σε δυό γαϊδούρια.

 

Συνέχεια

Financial Τimes: Απίστευτες οι διαστάσεις του παραεμπορίου στην Ε.Ε. – Στο έλεος του οργανωμένου εγκλήματος η Γηραιά Ήπειρος

Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πυροδοτήσει και εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη ραγδαία εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος στη Γηραιά Ήπειρο με 3.600 ενεργά συνδικάτα, τα οποία λυμαίνονται τις αγορές και κερδοφορούν εμπορευόμενα ό,τι μπορεί βάλει ο νους, από φαρμακευτικά προϊόντα μέχρι απορρυπαντικά.

Αυτή είναι η θλιβερή διαπίστωση του επικεφαλής της Europol, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των Financial Times.

«Ο διευθυντής της υπηρεσίας καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος της Ε.Ε., Ρομπ Γουέινράιτ, δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ύφεσης, η μαύρη αγορά σε προϊόντα «μαϊμού», από είδη τροφίμων μέχρι μηχανικά εξαρτήματα και φαρμακευτικές ουσίες, διπλασιάστηκε φτάνοντας τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

 

Οι ομάδες αντλούν τεράστια κέρδη από την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση φτηνών αγαθών, βρίσκοντας τρόπους να επωφεληθούν οικονομικά από τις προσπάθειες των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει τα έσοδά της μέσω της αύξησης της φορολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, ένα νέο είδος κυβερνο-εγκληματιών έχει κάνει την εμφάνισή της στη Ρωσία, την Ουκρανία, καθώς και σε άλλα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι εξαπολύουν ολοένα και πιο εξελιγμένες online επιθέσεις σε οικονομικές υπηρεσίες», επισημαίνει ο Ρομπ Γουέινράιτ.

«Το οργανωμένο έγκλημα ενεργεί σε διάφορους τομείς, αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες. Η δραστηριότητά της λαμβάνει χώρα σε διεθνές επίπεδο», αναφέρει ο ίδιος, τονίζοντας πως «Πρόκειται για κατ’ ουσίαν πολυεθνικές εταιρείες, στους κόλπους των οποίων δραστηριοποιούνται άτομα 60 και πλέον εθνικοτήτων».

Ενώ, σύμφωνα με την Europol, το παράνομο εμπόριο ειδών πολυτελείας, όπως λόγου χάρη Gucci τσάντες και ανώτατης ποιότητας σαμπάνιες, άνθιζε και πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, πλέον παρατηρείται μεγάλη έξαρση του παραεμπορίου σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων «μαϊμού» μηχανικών εξαρτημάτων αεροσκαφών.

Στατιστικές μελέτες της Europol δείχνουν ότι από το σύνολο των κατασχεθέντων «μαϊμού» αγαθών το 2011, το 28.6% αφορούσε σε προϊόντα που δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις ασφαλείας και υγείας που επιτάσσει ο νόμος. Και πρόκειται κυρίως για φαρμακευτικές ουσίες και είδη τροφίμων.

Εκμεταλλευόμενα τις πρόσφορες συνθήκες που προσφέρει η κρίση, το οργανωμένο έγκλημα και το παράνομο εμπόριο παρακωλύουν την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.

Σε αυτό το «γαϊτανάκι» της παραβατικότητας εν καιρώ ύφεσης, όμως, δεν συμμετέχουν μονάχα οι παράνομες εγκληματικές οργανώσεις: απεναντίας, το καθεστώς παρανομίας επιτείνεται περαιτέρω από τις νόμιμες εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται κι εκείνες την ύφεση, προωθώντας την παράνομη εργασία, μειώνοντας τους μισθούς και, άρα, υπονομεύοντας τις όποιες προσπάθειες ανάκαμψης από την κρίση.

Τὸ θέατρο τελειώνει ἡ τραγωδία συνεχίζεται…

ert_samaras_kouvelis_venizelos6.jpg
Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνίκανοι πολιτικοί, μπορεῖ νὰ ἔχουν καταστρέψει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, νὰ ἔχουν ξεπουλήσει τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία, νὰ ἔχουν στείλει χιλιάδες Ἕλληνες στὴν αὐτοκτονία, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ κάνεις νὰ μὴν τοὺς ἀναγνωρίσει ὅτι εἶναι τέλειοι ὑποκριτὲς οἱ τρεῖς «ἐθνοσωτῆρες» τῆς τρικομματικῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης. Ἀφοῦ συσσωρεύουν τὴν μία ἀποτυχία μετὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀφοῦ τὸ οἰκονομικό τους πρόγραμμα ἔχει χτυπήσει ξέρα καὶ ὁ προϋπολογισμὸς ἔχει βουλιάξει ἀπὸ τὰ καταστροφικὰ οἰκονομικά τους μέτρα καὶ ἐνῶ καταλαβαίνουν ὅτι ἔρχονται «θύελλες» μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες, ἀποφάσισαν ὅτι γιὰ νὰ ἐκτονωθεῖ ἡ κατάσταση νὰ ρίξουν ἕνα «πυροτέχνημα» ποὺ ὀνομάζεται ΕΡΤ γιὰ νὰ ἔχουμε νὰ λέμε καὶ νὰ ἔχει ὁ λαὸς νὰ ἀσχολεῖται γιὰ νὰ ξεχάσει τὴν ζοφερὴ πραγματικότητα σὰν νὰ μὴν ἔφταναν τὰ τουρκικὰ σήριαλ.
Ἀλλὰ ἡ πραγματικότητα αὐτὴ ὅσα θεατρικὰ μονόπρακτα καὶ ἂν ἀνεβάζουν δυστυχῶς γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς καραγκιόζηδες δὲν ξεχνιέται. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει ὁ μέσος Ἕλληνας τοὺς λογαριασμοὺς ποὺ ἔρχονται ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλο ἐνῶ δὲν ὑπάρχει εἰσόδημα, ἔχει χάσει τὶς δουλειές του, τὸ ἐμπόριο ἔχει πεθάνει καὶ ἀκόμα καὶ τὸ ἴδιο του τὸ σπίτι βγαίνει τώρα στὸ σφυρί. Παρὰ τὴν συνδρομὴ ὅλων τῶν τουρκολαγνικῶν τηλεοπτικῶν δυναστῶν, παρὰ τὴν συνδρομὴ μεγάλου μέρους τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς ἀντιπολίτευσης ποὺ….
Συνέχεια