Πισώπλατο κτύπημα: Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνώρισε την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης»

157afb2dd13b458d92e6f8e9d573f65b_m.jpg

Η αποδυνάμωση της Ελλάδας, σε όλα τα επίπεδα δείγμα της εθνικής παρακαμής στην οποία μας έχει οδηγήσει η πολιτική ελίτ που κυβερνά τηςν χώρα από το 1950 και μετά, προκάλεσε ένα ακόμα εξαιρετικά αρνητικό αποτέλεσμα για τα εθνικά συμφέροντα: Η επιτροπή υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι το αρμόδιο όργανο του Οργανισμού για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης των αποάσεων του δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έγγραφό της με ημερομηνία απόφασης την 24η Οκτωβρίου 2012 προς τις ελληνικές Αρχές, τα καλεί να «σβήσουν» την Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και να αναγνωρίσουν την «Τουρκική Ένωση Ξάνθη», παράρτημα των εξτρεμιστών που καθοδηγούνται από τουρκικό προξενείο.

Όπως αναφέρετε στο έγγραφο επισημαίνεται η απροθυμία της Ελλάδος να εκτελέσει τις καταδικαστικές αποφάσεις που εξέδωσε εναντίον της το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις υποθέσεις Μπεκίρ Ούστα, «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» και «Εμίν και άλλοι» κατά Ελλάδος, με τις οποίες αποφάσεις η Ελλάδα υποχρεούται να αναγνωρίσει και να εγγράψει στο μητρώο των ελληνικών ενώσεων, τις προαναφερθείσες οργανώσεις, με το προσωνύμιο «τουρκικός».

Τι περιλαμβάνει το έγγραφο

Αναλυτικότερα, στο σχετικό έγγραφο, μεταξύ άλλων:

Α) Γίνεται αναφορά στις σχετικές με την υπόθεση αποφάσεις υπ. αριθμ. 353/2012 και 24/2012 του Αρείου Πάγου, με έκκληση προς τις ελληνικές Αρχές να κρατήσουν την επιτροπή υπουργών του ΣτΕ ενήμερη, ως προς τον αντίκτυπο στην ελληνική έννομη τάξη, στην προοπτική τού να επιτραπεί στις ενώσεις να ζητήσουν την εγγραφή τους στα μητρώα ενώσεων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που θα συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαώματα του ανθρώπου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11.

Β) Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή έχει ήδη επισημάνει πως οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι εγγραφές των εν λόγω ενώσεων στα ελληνικά μητρώα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία εις βάθος εξέταση των αιτημάτων ενώσεων που έχουν προσφύγει κατά σχετικών αποφάσεων των δικαστηρίων σε εθνικό επίπεδο.

Γ) Υπογραμμίζεται η δέσμευση που επανέλαβαν οι ελληνικές Αρχές για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων του δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μη αποκλείοντας κανένα μέσο για την υλοποίηση αυτού του στόχου, καλώντας τες να εξετάσουν κάθε δυνατό μέτρο που θα επέτρεπε στους προσφεύγοντες των τριών αυτών υποθέσεων να ζητήσουν νέα εγγραφή των ενώσεών τους στα μητρώα.

Για το όλο θέμα φυσικά εξυπηρετεί 100% την προσπάθεια της Άγκυρας για την δημιουργία μειονοτικού προβλήματος, με σαφή εθνοτικά χαρακτηριστικά, εντός της ελληνικής επικράτειας, υπό το βάρος του οποίου η Ελλάδα θα συρθεί σε εθνικές υποχωρήσεις υπέρ της Άγκυρας.

Με απλά λόγα κινείται πλήρως προς την κατεύθυνση «κοσοβοποίησης της Δυτικής Θράκης. Σύμφωνα με την Συνθήκη της Λωζάνης δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στην Δ.Θράκη, παρά μόνον μουσουλμανική. αφού υπάρχουν πολλές μουσουλμανικές ομάδες διαφόρων εθνοτικών προελεύσεων στους 150.000 περίπου μουσουλμάνουν της Δ.Θράκης.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Πισώπλατο κτύπημα: Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνώρισε την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης»

157afb2dd13b458d92e6f8e9d573f65b_m.jpg

Η αποδυνάμωση της Ελλάδας, σε όλα τα επίπεδα δείγμα της εθνικής παρακαμής στην οποία μας έχει οδηγήσει η πολιτική ελίτ που κυβερνά τηςν χώρα από το 1950 και μετά, προκάλεσε ένα ακόμα εξαιρετικά αρνητικό αποτέλεσμα για τα εθνικά συμφέροντα: Η επιτροπή υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι το αρμόδιο όργανο του Οργανισμού για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης των αποάσεων του δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έγγραφό της με ημερομηνία απόφασης την 24η Οκτωβρίου 2012 προς τις ελληνικές Αρχές, τα καλεί να «σβήσουν» την Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και να αναγνωρίσουν την «Τουρκική Ένωση Ξάνθη», παράρτημα των εξτρεμιστών που καθοδηγούνται από τουρκικό προξενείο.

Όπως αναφέρετε στο έγγραφο επισημαίνεται η απροθυμία της Ελλάδος να εκτελέσει τις καταδικαστικές αποφάσεις που εξέδωσε εναντίον της το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις υποθέσεις Μπεκίρ Ούστα, «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» και «Εμίν και άλλοι» κατά Ελλάδος, με τις οποίες αποφάσεις η Ελλάδα υποχρεούται να αναγνωρίσει και να εγγράψει στο μητρώο των ελληνικών ενώσεων, τις προαναφερθείσες οργανώσεις, με το προσωνύμιο «τουρκικός».

Τι περιλαμβάνει το έγγραφο

Αναλυτικότερα, στο σχετικό έγγραφο, μεταξύ άλλων:

Α) Γίνεται αναφορά στις σχετικές με την υπόθεση αποφάσεις υπ. αριθμ. 353/2012 και 24/2012 του Αρείου Πάγου, με έκκληση προς τις ελληνικές Αρχές να κρατήσουν την επιτροπή υπουργών του ΣτΕ ενήμερη, ως προς τον αντίκτυπο στην ελληνική έννομη τάξη, στην προοπτική τού να επιτραπεί στις ενώσεις να ζητήσουν την εγγραφή τους στα μητρώα ενώσεων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που θα συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαώματα του ανθρώπου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11.

Β) Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή έχει ήδη επισημάνει πως οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι εγγραφές των εν λόγω ενώσεων στα ελληνικά μητρώα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία εις βάθος εξέταση των αιτημάτων ενώσεων που έχουν προσφύγει κατά σχετικών αποφάσεων των δικαστηρίων σε εθνικό επίπεδο.

Γ) Υπογραμμίζεται η δέσμευση που επανέλαβαν οι ελληνικές Αρχές για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων του δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μη αποκλείοντας κανένα μέσο για την υλοποίηση αυτού του στόχου, καλώντας τες να εξετάσουν κάθε δυνατό μέτρο που θα επέτρεπε στους προσφεύγοντες των τριών αυτών υποθέσεων να ζητήσουν νέα εγγραφή των ενώσεών τους στα μητρώα.

Για το όλο θέμα φυσικά εξυπηρετεί 100% την προσπάθεια της Άγκυρας για την δημιουργία μειονοτικού προβλήματος, με σαφή εθνοτικά χαρακτηριστικά, εντός της ελληνικής επικράτειας, υπό το βάρος του οποίου η Ελλάδα θα συρθεί σε εθνικές υποχωρήσεις υπέρ της Άγκυρας.

Με απλά λόγα κινείται πλήρως προς την κατεύθυνση «κοσοβοποίησης της Δυτικής Θράκης. Σύμφωνα με την Συνθήκη της Λωζάνης δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στην Δ.Θράκη, παρά μόνον μουσουλμανική. αφού υπάρχουν πολλές μουσουλμανικές ομάδες διαφόρων εθνοτικών προελεύσεων στους 150.000 περίπου μουσουλμάνουν της Δ.Θράκης.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Χαρὰ Νικοπούλου κατάθεση ψυχῆς!

ae98252b1d99aafa7fdbbbad444270f2_m.jpg
Βίντεο ἀπὸ πρόσφατη ἐκδήλωση στὴν Κόρινθο

Στὸ δημοτικὸ θέατρο Κορίνθου βρέθηκε ἠ Χαρᾶ Νικοπούλου μαζι μὲ μία ὁμάδα συνεργατῶν τῆς ὅπως τὸν κύριο Σεμπαιδην Καραχότζα Πομακο δημοσιογράφο καὶ τὸν κύριο Νικο Λυγερό σε μία ὁμιλία συζήτηση ποὺ σὰν θέμα εἶχε τὴν Θράκη.

Σὲ αὐτὴ τὴν ὁμιλία της ἡ Χαρὰ Νικοπούλου ἐξηγεῖ τὴν κατάσταση στὴν Θράκη, τὸν ἀγώνα ποὺ ἔχει γίνει γιὰ νὰ μὴν ἐκτουρκιστεῖ ἡ περιοχή.

Ἐπίσης κάλεσε σὲ συστράτευση ὅλους τους Ἕλληνες λέγοντας…

πὼς ἂν ἡ «ἑλληνικὴ» πολιτεία καὶ τὸ τουρκικὸ προξενείο εχουν φτιάξει μία θηλιά στον λαιμὸ τῶν Θρακιωτῶν ἐμεῖς δὲν θὰ τραβήξουμε τὸ σχοινί. Κι ἂν κάποιοι Ἕλληνες ποῦν πὼς ἡ Θράκη εἶναι μακρυὰ καὶ γιατί νὰ πάω στὴ Θράκη θὰ σᾶς πῶ πὼς στὴν Ἑλλάδα πιὰ δὲν ἔχουμε τὴν πολυτέλεια νὰ ρωτᾶμε ἀπὸ ποὺ εἶσαι, ἂν εἶσαι Στερεοελλαδίτης, Πελοποννήσιος, ἡ Ἠπειρώτης. Πλέον στὴν Ἑλλάδα ρωτᾶμε ἂν εἶσαι Ἕλληνας.

Ἂν εἶσαι Ἕλληνας ὅταν ματώνει ἡ Θράκη γίνεσαι Θρακιώτης ,

Ἂν θὰ ματώσει ἡ Κύπρος γίνεσαι Κύπριος,

ὅποιο μέρος κι ἂν ματώσει γίνεσαι ἕνα μὲ αὐτὸ και δίνεις τὸ παρόν !

>Παιδαγωγὸς

Ανεξάρτητη Θράκη ζητάνε οι Γερμανοί ! Είδηση βόμβα

5d051b18d6fac0791d7a580e5fc31325_m.jpg

«Οι δηλώσεις Σουλτς, δείχνουν την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση της Ελλάδας στην ΕΕ.Έχει ανοίξει η όρεξη όλων
ανεξαιρέτως και μάλιστα χωρίς στοιχειώδη αυτοσυγκράτηση και σεβασμό προς τους Έλληνες.
Ο κ.Σουλτς εδειξε το δρόμο για…
ΕΟΖ (Ειδικές Οικονομικές Ζώνες) που θα ελέγχονται απόλυτα και αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους και θα στηρίζονται σε ευρωπαϊκά χρήματα. Θέλουν ανεξάρτητες διοικητικές και οικονομικές εκτάσεις με μοναδικά προνόμια.

Αν η αρχή γίνει στην Θράκη, τότε μπαίνει ο σπόρος του ιδιότυπου καθεστώτος. Να, γιατί ο Τούρκος πρόξενος είναι πρωταγωνιστής στις προετοιμασίες στο πλευρό της κ.Καραγιάννη, του συνεργάτη της Deutsche Bank. «H κυβέρνηση είναι ή απρόσεκτη ή συνένοχη. Η συνέχεια θα δείξει»

Μάλιστα, ο Μ.Σουλτς είναι σοκαριστικά ειλικρινής και γνωρίζει πολύ καλά τι λέει και πως θα ηχήσουν αυτά που λέει στα αυτιά των Ελλήνων πολιτών αφού σπεύδει να «διευκρινίσει»: «Μην νομίσετε ότι πρόκειται για καμιά εχθρική δύναμη κατοχής. Είναι εργαλείο βοήθειας»!

Δηλαδή γνωρίζει ότι αυτό που ζητά στην πραγματικότητα συνιστά ξένη κατοχή επί ελληνικού εδάφους, αλλά αυτός προτιμά να την βαπτίσει «Εργαλείο βοήθειας». Μα, και ο Γερμανός φρούραρχος της Αθήνας στον Β’Π.Π. κατά την διάρκεια της Κατοχής είχε πει το περίφημο «Ήρθαμε να σας βοηθησουμε και να σας απελευθερώσουμε από τους Εγ γλέζους»!

Αυτά που λέει ο Μ.Σουλτς είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, ξεπερνούν την φαντασία ακόμα και του πιο σκληρού πολέμιου του Μνημονίου και το κακό είναι ότι τα λέει ψυχρά και μάλιστα θέτει και όρους ότι για να «έρθουν να βοηθήσουν» πρέπει «ν
α είμαστε … προσηλωμένοι στο Μνημόνιο»!
Αναφερόμενος λοιπόν στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες υποστηρίζει ότι θα πρέπει «να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ανάπτυξης, όπου Ευρωπαίοι και Έλληνες πολιτικοί θα εντοπίζουν έργα άξια να τύχουν υποστήριξης και θα ελέγχουν την εισροή των σχετικών κονδυλίων».

Εκεί λοιπόν «Θα υπάρχει έλεγχος, αλλά
και οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις τους. Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να δεχτεί να εφαρμόζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μεταρρυθμίσεις επί ελληνικού εδάφους» λέει και βέβαια εννοεί να αναλάβουν την διοίκηση αυτών των περιοχών οι Ευρωπαίοι και να δεχθεί το ελληνικό κράτος κάτι τέτοιο!

Και συνεχίζει λέγοντας: «Ωστόσο, δεν πρόκειται για καμιά εχθρική δύναμη κατοχής, αλλά για εργαλείο βοήθειας»! Αλλίμονο! Ποιος μίλησε για «δύναμη κατοχής»; Επειδή οι ξένοι θα διοικούν Έλληνες σε ελληνικό έδαφος και θα εφαρμόζουν δικούς τους νόμους που θα τους έχουν βαπτίσει πριν «μεταρρυθμίσεις»; Και μάλιστα, που; Στην Θράκη βρίσκεται είναι η μία από τις ΕΟΖ που θέλει να δημιουργήσει η Γερμανία για να κάνει «μεταρρυθμίσεις»!

Μάλιστα, αναφέρει ο Μ.Σούλτς ότι «Προϋπόθεση γι’ αυτήν τις ΕΟΖ αποτελεί η προσήλωση των Ελλήνων στο ευρώ και η προθυμία της Αθήνας να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και επενδυτικές διευκολύνσεις για επιχειρήσεις, οι οποίες θα επενδύουν στην Ελλάδα». Το ότι θα βαπτιζόταν «μεταρρύθμιση» η δημιουργία αυτόνομων περιοχών στην ελληνική επιρκάτεια, ειλικκρινά δεν θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Deutche Welle, όπως αναφέρει το Der Spiegel στην ηλεκτρονική του έκδοση, η ιδέα μιας ειδικής οικονομικής ζώνης κερδίζει και στην Ελλάδα όλο και περισσότερο οπαδούς: Η ελληνική κυβέρνηση έχει υποβάλει ήδη σχετικό αίτημα στην Κομισιόν.

Πριν από δύο εβδομάδες όπως προείπαμε συζητήθηκε το θέμα της ΕΟΖ της Θράκης στην Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κώστα Μαρκόπουλου, όπου αποκαλύφθηκε όχ απλώς η μεθόδευση, αλλά και η έκταση του κινδύνου για την εθνική ασφάλεια.
defencenet.gr
Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κάντε κλικ εδώ για να είστε οι πιο ενημερωμένοι αναγνώστς του διαδικτύου!

http://www.pentapostagma.gr

Όταν οι τουρκοπράκτορες υποδύονται τους δασκάλους…

675e778ba8686cf2b8ba20d276bed1fb_m.jpg

Το παραλήρημα του Σαμή Αλή Τοραμάν, προέδρου του (παράνομου) «Συλλόγου Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης», για την εκπαιδευτική καταπίεση που υφίστανται από το ελληνικό κράτος οι…Τούρκοι της Θράκης!
Γνωστή η περίπτωση βεβαίως του αξιότιμου Σαμή Αλή Τοραμάν, που δεν χάνει ευκαιρία…
να επιδείξει τα αισθήματα λατρείας προς τη…Μητέρα Πατρίδα του και τα αντίστοιχα αποστροφής του προς τη χώρα που τον φιλοξενεί (ως υ
πήκοο) – και πάντως όχι ευγνωμοσύνης που δεν τον έχει πετάξει ακόμη κλωτσηδόν πέρα από το ποτάμι. Διαβάστε τώρα εσείς το νέο παραλήρημα του πρακτορίσκου (στην πρώτη φωτογραφία τον βλέπετε σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Τουρκία, να ποζάρει πανευτυχής μπροστά στο άγαλμα του Κεμάλ), σχετικά με την εκπαιδευτική καταπίεση που υφίστανται οι…ταλαίπωροι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης από την αυταρχική Ελλάδα, όπως το μετέφρασε το ιστολόγιο tourkikanea.gr από την επίσημη ιστοσελίδα της αλυτρωτικής τουρκικής οργάνωσης Yunturk (στις 14
/10/2012):
«Ο Τοραμάν μετέχοντας σε εκδήλωση στο Λουλεμπουργκάζ με τίτλο ¨Η Λοζάνη στις μέρες μας και η Εκπαίδευση της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης¨, είπε πως ¨Πάντοτε ήμασταν υπό καταπίεση. Αλλά δεν υποκύψαμε καθόλου. Ο άνθρωπος της Δυτικής Θράκης δεν θα υποκύψει έναντι των πιέσεων. Λένε πως η μειονοτική εκπαίδευση αιμορραγεί. Η μειονοτική εκπαίδευση δεν αιμορραγεί, έπαθε γάγγραινα πια¨.
Ο Τοραμάν μιλώντας στην εκδήλωση που οργανώθηκε στην αίθουσα Aşkiye-Neşet Çal είπ
ε πως τα τουρκικά σχολεία στην Ελλάδα μέρα με την μέρα μειώνονται και ότι σε αυτό συμβάλλει η μείωση των γεννήσεων, η μετανάστευση των ανθρώπων στις μεγάλες πόλεις, η εκ μέρους του κράτους κατεύθυνση και το γεγονός πως οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους σε κρατικά σχολεία.

Ο Τοραμάν ανέφερε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Κομοτηνή 2.888 μαθητές, 440 δάσκαλοι και 100 σχολεία, στην Αλεξανδρούπολη 428 μαθητές, 40 δάσκαλοι και 16 σχολεία, στην Ξάνθη 2.841 μαθητές, 180 δάσκαλοι και 58 τουρκικά σχολεία και 2 τουρκικά λύκεια, και είπε : ¨Ένα άλλο θέμα είναι το σύστημα της μεταφερόμενης εκπαίδευσης. Μαθητές των σχολείων μας που μειώνονται, μεταφέρονται σε ακατάλληλα προκατασκευασμένα σχολεία. Δεν είμαστε ενάντιοι στην μεταφερόμενη εκπαίδευση. Εμείς οι σύγχρονοι δάσκαλοι είμαστε ενάντι
οι στην μεταφορά των μαθητών μας σε προκατασκευασμένα σχολεία, χωρίς να μας ρωτούν.¨

Ο Τοραμάν είπε ακόμη πως συγκινήθηκε όταν άκουσε τα παραδοσιακά τραγούδια ¨Κοιλάδα του Βαρδάρη¨ και ¨Γέφυρα Αδριανούπολης¨ και ανέφερε τα εξής: ¨Εμείς είμαστε όλοι Τούρκοι και αγαπάμε τον τουρκικό πολιτισμό. Εμείς μέχρι την τελευταία μέρα θα αναζητούμε δρόμους επωφελείς για την εκπαίδευση και τη μειονότητα. Η μειονότητα δεν προσδιορίζεται. Μόνο αυτοί που την ζούνε το γνωρίζουν. Είναι αβάσταχτο στα εδάφ
η που νομίζεις δικά σου, να γίνεσαι κάτι άλλο. Όλοι μας συγκινούμαστε όταν λέγονται η ¨Κοιλάδα του Βαρδάρη¨ και η ¨Γέφυρα Αδριανούπολης¨. Επιδιώκουν να αποκόψουν αυτούς τους δεσμούς μας, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Εγώ αισθάνομαι τιμή και υπερηφάνεια ως δάσκαλος και ως συμπολίτης του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Εμείς είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τη γλώσσα μας και τον τουρκισμό μας και αυτή η αγάπη θα συνεχιστεί. Εμείς ζητάμε ένα κράτος, που στέκεται ισχυρό πίσω μας. Ευτυχώς που έχουμε την Τουρκία για μητέρα πατρίδα μας. Η
Τουρκία πάντα μας υποστηρίζει. Πρέπει να συμβάλουμε στην ενότητα και ομοψυχία της Τουρκίας και όχι στην διαίρεση της. Τρομάζουν από τους ανθρώπους που έχουν πάρει τουρκικό πολιτισμό. Πιστεύουμε πως οι πολιτισμοί έχουν πολλά να πάρουν ο ένας από τον άλλο. Για αυτό να μην φοβούνται από τον πολιτισμό».

Ε, εμείς – αντί άλλου σχολίου – σκεφτήκαμε απλώς να σας δείξουμε μια ακόμη φωτογραφία από πρόσφατη εκδήλωση, στην οποία μετείχε ο αξιότιμος κύριος Τοραμάν. Κάτω από τη γνωστή σημαία της Ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης». Είπαμε όμως: αν υπήρχε κράτος, όλο αυτό το ασύδοτο πρακτοροσκυλολόι θα είχε εδώ και χρόνια εκδιωχθεί με τις κλωτσιές από τη χώρα μας. Τώρα που υπάρχει μόνο παρωδία κράτους…

proxeneio-stop.org

Οι Τούρκοι στήνουν και πολιτοφυλακή στην Θράκη!

eb0538674fb397d61e8b403d3a6ac65a_m.jpg

Αυτά δεν είναι τάγματα ασφαλείας κύριε Δένδια;
Αποκλειστικό: Μετά τα λουκέτα σε τμήματα λόγω Μνημονίου, αξιοποιούν το κενό και φτιάχνουν αστυνομία.
Λαϊκή πολιτοφυλακή στήνει το τουρκικό προξενείο στη Θράκη. Tον τελευταίο καιρό και με¬τά τα λουκέτα που βάζει το Ελληνικό Δημόσιο σε αστυνομικά τμήματα μειονοτικών περιοχών εξαιτίας του Μνημονίου, οι προξενικές αρχές αξιοποιούν το κενό εξουσίας και αναθέτουν -άγνωστο με ποιο αντάλλαγμα- την τήρησ
η της δημόσιας τάξης σε μειονοτικούς πολιτοφύλακες…

Τόσο κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου αντιπροέδρου Μποσντάγ όσο και στην παλαιότερη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νταβούτογλου, έκα¬ναν την εμφάνισή τους στο πλευρό των κυβερνητικών αξιωματούχων άνδρες με κίτρινες στολές, παρόμοιες με αυτές που φορούν οι άνδρες της τουρκικής αστυνομίας.
Με περιβραχιόνια
Οι μειονοτικοί αυτοί φορούσαν στο δεξί τους χέ¬ρι ένα περιβραχιόνιο με ειδικά διακριτικά. Η λέξη «GOREVLI», όπως φαίνεται καθαρά και από τις φωτογρα
φίες που δημοσιεύ¬ει σήμερα η «κυριακάτικη δημοκρατία», σημαίνει στα τουρκικά «υπεύθυνος ασφαλείας» και υποδηλοί ότι αυτοί που φορούν το περιβραχιόνιο διαπράττουν το αδίκημα της αντιποίησης αρχής. Το ενδιαφέρον είναι ότι ποτέ, ούτε στο παρελθόν ούτε και σήμερα, οι μειονοτικοί αυτοί δεν ζή¬τησαν ειδική άδεια από την Ελληνική Αστυνομία, έστω για τα μάτια του κόσμου, όπως υποχρεώνο¬νται και κάνουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι ελληνικές ιδιωτικές εταιρίες φύλαξης. Αντιθέτως μάλιστα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους, προκειμένου να δεξουν ότι καταλύουν με προκλητικότητα τη δη¬μόσια τάξη.
Στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε σήμερα από το χωριό Εχίνος της Ξάνθης, το οποίο επισκέφθηκε ο Τούρκος αντιπρόεδρος κατά την πρόσφατη περιοδεία του στη Θράκη, φαίνεται ξεκά¬θαρα ότι οι «GOREVLI» έχουν πάρει στα χέρια τους τον νόμο και την τάξη σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και μπροστά από το κτίριο που φιλοξενεί το τάγμα Εθνοφυλακής στην περιοχή. Η ελληνική σημαία κυματίζει μπροστά τους.
Η φωτογραφία ελήφθη λίγη ώρα πριν από τη διεξαγωγή μιας θρησκ
ευτικής εκδήλωσης των μουσουλμάνων, η οποία αποκαλεί¬ται «Χατίν» και αφορά την ανάγνωση του Κορανίου. Επειδή η συμμετοχή ήταν μαζική κλήθηκαν πάλι οι «GOREVLI» για να επιβάλουν την τάξη.
Τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με την αύξηση της έντασης στη μειονοτική περιοχή του Κενταύ¬ρου, όπου το προξενείο έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό θύλακα σκληροπυρηνικών εξτρεμιστών που αρνούνται κάθε φορά, όταν βρίσκουν ευκαι¬ρία και αφορμή, να πει¬θαρχήσουν στην ισχύ του ελληνικού κράτους. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, τον ο
ποίο επισκέ¬πτεται τακτικά και ο νέος Τούρκος πρόξενος Σενέρ (ο οποίος λέγεται ότι είναι ζωόφιλος και ότι μαζεύει στην κατοικία του τα αδέσποτα της περιοχής), με την ανοχή της Πολιτείας -η οποία ευτυχώς στο τέλος αντέδρασε- λειτουργούν κατά παράβαση του νόμου δίγλωσσα τουρκικά νηπιαγωγεία που υπάγονται στον έλεγχο του προξενείου.
Στον Κένταυρο μάλιστα σε σύνολο 36 μαθητών οι 12 επέλεξαν τα ελληνόγλωσσα νηπιαγωγεία, ενώ οι 24 προτίμησαν τα τουρκικά.
Εκτός όμως από την παιδεία, τη δημόσια τάξη και τη θρησκεία -είναι χαρακτηριστικές ο αποκαλύψεις της «κυριακάτικης δημοκρατίας» για το κρυφό σχολειό του Ισλάμ που λειτουργεί μυστικά μέσα σε δεκάδες μειονοτικά σπίτια-, έμφαση δί¬νεται στο δίκτυο των μει¬ονοτικών δήμων.
Η ηγεσία του τουρκικού υπουργείου Εξωτερι¬κών ανέλυσε εγκαίρως τη νέα διοικητική πραγμα¬τικότητα που διαμορφώ¬νεται στην Ευρώπη με τη μεταβίβαση εξουσιών από το κεντρικό κράτος τόσο προς υπερεθνικούς οργανισμούς όσο και προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Συνεννοήσεις
Γι’ αυτό και στις μυστικές συνεννοήσεις που έκαναν οι βουλευτές της μειονόττας και το προξενείο με το ΠΑΣΟΚ το 2010 απαίτησαν, με αντάλλαγμα τη στήριξη στις εθνικές κάλπες, να τους δοθούν δύο μειονοτικοί δήμοι στη Ροδόπη και ένας στην Ξάν¬θη για να επιβάλουν την εξουσία τους σε τοπικό επίπεδο.
Προσάρτησαν έτσι στον χριστιανικό Δήμο Ιάσμου το μειονοτικό χωριό Σώστης και ο δήμος, μετά την αλλαγή συσχετισμών, πέρασε σε μειονοτικά χέρια. Ήδη μάλιστα παρα¬τηρούνται εκεί τα πρώτα προβλήματα και η Χρυσή Αυγή έκανε την εμφάνισή της στο χωριό με σημαίες του Βυζαντίου. Προσάρτησαν επίσης τις πομακικές κοινότητες της οδόπης Οργάνη και Κέχρο στον τουρκογενή Δήμο των Αρριανών που αποτελεί τη γενέτειρα του βουλευτή του Ερντογάν, Μουεζίνογλου. Τώρα η Ελληνική Δημοκρατία εισπράττει τα επίχειρα με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της.
Για την ιστο¬ρία θυμίζω ότι ο μόνος νομός στον οποίο το ΠΑΣΟΚ ήρθε με άνεση πρώτο κόμμα στις πρώτες εκλογές του Μαΐου ήταν ο Νομός Ροδόπης. Το «deal» λειτούργησε.
(ΚΥΡ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
makeleio.gr

ΘΡΑΚΗ:Μηνιαίο επίδομα 500 ευρώ,για να αφήσουν τα ελληνικά σχολεία!

b3a2e5dca6bdcebe337fb78c9c861f26_m.jpg

Τη δημιουργία ενός κρυφού Ισλάμ στη Θράκη επιθυμεί η Αγκυρα, στέλνοντας προσφάτως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μπεκίρ Μποζντάγ για οργανώσει το σχέδιο για το κρυφό σχολείο του παρα-Ισλάμ. Οπως αποκάλυψε η «Δημοκρατία», o κ. Μποζντάγ ήρθε στη χώρα μας με βασική αποστολή την πλήρη ανάπτυξη ενός μυστικού παραθρησκευτικού δικτύου προσηλυτισμού σε σπίτια και κτίρια του προξενείου, με στόχο την κατήχηση και μύηση χιλιάδων νέων της μειονότητας σε μία αίρεση του Ισλάμ.< /p>

Το μυστικό αυτό δίκτυο, που οι Τούρκοι αρέσκονται να ονομάζουν «new born turkish-islam» («αναγεννημένοι τουρκο-ισλαμιστές»), απλώνει ραγδαία τα δίκτυά του σε όλα τα Βαλκάνια και στόχος του είναι η πλήρης θρησκευτική και γλωσσική ομογενοποίηση της μειονότητας, ούτως ώστε να εξαφανιστούν πλήρως οι εθνοτικές ομάδες των Πομάκων και των Τσιγγάνων.

Το συγκεκριμένο κίνημα φέρεται να οργανώνεται από τρία πρόσωπα: τον αντιπρόεδρο Μποσντάγ, η αρμοδιότητα του οποίου είναι τα θέματα του απόδημου τουρκο-ισλαμισμού, τον εθνικιστή επιχειρηματία Ομέρ Μπαμπά, ο οποίος επισκέπτεται μυστικά χώρες των Βαλκανίων και αγοράζει κτίρια, τα οποία μετατρέπονται σε μυστικά θρησκευτικά σχολεία, όπου η Τουρκία μέσω της θρησκείας και της γλώσσας περνά την πολιτική της στις μειονότητες. Και τέλος τον ψευδομουφτή Κομοτηνής Μετέ, ο οποίος διδάσκει μέσω των χοτζάδων σ δεκάδες οικίες των μουσουλμάνων την αίρεση του Ισλάμ που έχει ασπαστεί η ηγεσία του κόμματος Ερντογάν.

Μετά το τελευταίο πάντως ταξίδι του κ. Μποζντάγ στη χώρα μας, σημειώθηκαν δύο σημαντικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, η τούρκικη κυβέρνηση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το παραδίκτυο του κρυφού Ισλάμ και γι’ αυτόν τον σκοπό κάθε παιδί που εγκαταλείπει το αντίστοιχο σχολείο της ελληνικής πολιτείας για να σπουδάσει στο κρυφό σχολειό του παρα-Ισλάμ που στήνει ο ψευτομουφτής Μετέ επιδοτείται με 500 ευρώ μηνιαίως.

Και δευτερευόντως, με «μπροστάρη» τον επιχειρηματία Ομάρ Μπαμπά αγόρασε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ξάνθη, ένα νέο κτίριο, το οποίο σχεδιάζει να λειτουργήσει ως οικοτροφείο, προκειμένου να μεταφέρει εκεί τα Πομακόπουλα, για να τα στεγάζει, να τους δίνει τροφή και να τα προσηλυτίζει στην αίρεση των «σουλεϊμαντζήδων».

defencenet.gr

Διακρίσεις κατά των Χριστιανών στην Θράκη!

8d2bead8b053e232718121083574a45e_m.jpg

Πολίτες δεύτερης κατηγορίας για πολλοστή φορά μάλιστα, αισθάνονται οι Χριστιανοί κάτοικοι της ακριτικής Θράκης, αφού συνεχίζονται οι διακρίσεις σε βάρος τους, από το επίσημο ελληνικό κράτος.
Την θρυαλλίδα για διαφαινόμενη – νέα- έκρηξή τους θα αποτελέσει…
η τροπολογία του πρώην αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και γνωστού πολέμιου της Εκκλησίας Νίκου Σηφουνάκη. Σύμφωνα με αυτή, που όπως πληροφορούμεθα εφαρμόζεται πλ
ήρως, μειώνονται κατά 80% τα πρόστιμα των αυθαιρέτων που έχουν κατασκευάσει μουσουλμάνοι, σε αντίθεση με τους Χριστιανούς που πρέπει να καταβάλλουν το ακέραιο το ποσό της χρηματικής ποινής.
Η αδικία έχει προκαλέσει αναστάτωση στους Θρακιώτες, στο πλευρό των οποίων βρίσκονται από την πρώτη στιγμή, οι τέσσερις ιεράρχες της περιοχής. Η αντίδραση των μητροπολιτών Μαρωνείας και Κομοτηνής Δαμασκηνού, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνού, Ξάνθης και περιθωρίου Παντελεήμωνα και Αλεξανδρουπόλεως εκφράστηκε μεταξύ άλλων και μ επιστολή που απέστειλαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.
Σε αυτή θέτουν ένα αγωνιώδες ερώτημα: «Γιατί επιχειρείτε να διαφοροποιήσετε την Θράκη από το υπόλοιπο εθνικό κορμό; Η Θράκη μας περισσεύει; Είναι κάτι εξωτικό που απαιτεί ειδική μεταχείριση;» Οι Ιεράρχες που θεωρούν ότι η τροπολογία υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων, αποδοκιμάζουν τον εμπνευστή της τονίζοντας: «Η απαράδεκτη αυτή και αντισυνταγματικη τροπολογία έρχεται να γκρεμίσει όλα όσα δεκαετίες τώρα χτίζουμε στην ακριτική Θράη, η οποία με ουχί ολίγη προσπάθεια έχει καταστεί πρότυπο συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων».
Προσθέτουν μάλιστα πως έτσι «χάνεται κάθε αίσθημα ισονομίας και ισοπολιτείας, σε μία εποχή που η κομματοκρατία καταβαράθρωσε την υπόληψη της Ελλάδας και βύθισε οικονομικά στα Τάρταρα και τον λαό σε ολοένα και διογκούμενη εξαθλίωση.
Οι τέσσερις Μητροπολίτες αναρωτιούνται, σε άλλο σημείο της επιστολής τους την οποία είχαν στείλει και στον τότε Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο ζητώντας την απόσυρση του εφευρήματος Μπαστουνάκι: «Αν υποθέ
σουμε πως το μέτρο αυτό είναι ορθό, γιατί να περιορίζεται η εφαρμογή του μόνο στη Θράκη; Αν το μέτρο αυτό θα ανακουφίσει τον λαό γιατί να μην επεκταθεί η εφαρμογή του; Γιατί λ.χ. να μην ισχύσει για όλες τι ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας και για όλα τα ακίνητα όλων των Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως θρησκεύματος;»
Απάντηση, βέβαια, στην απορία τους δεν δόθηκε ποτέ και βέβαια το συγκεκριμένο κείμενο που χαρακτηρίζεται «ήπιο» σε σχέση με τις διαχωριστικές γραμμές που ύψωσε μεταξύ Ελλήνων πολιτών διαφορετικού θρησκεύματος ο ομτράπεζος του Γιώργου Παπανδρέου.
Αρκεί να διαβάσει κανείς την κατάληξή της για να καταλάβει ότι στόχο3ς τους ήταν η ευαισθητοποίηση της Πολιτείας και η άρση της αδικίας και όχι να οξύνουν περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή. Όπως αναφέρουν κλείνοντας: «Θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι με την τοποθέτησή μας αυτή δεν παρεμβαίνουμε στο έργο της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου και δεν ερχόμαστε σε καμία αντιδικία με τους συντοπίτες μας μουσουλμάνους, με τους οποίους αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, πατάμε τα ίδια χώματα και μοιραζό
μαστε την κοινή μοίρα του ακριτικού μας τόπου. Απλώς θέλουμε να απισημάνουμε πως για την ομόνοια και την ειρήνη στην περιοχή για την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη πρωτοβουλίες σαν και αυτή του υπουργού καλό θα ήταν να μην είχαν αναληφθεί ποτέ»! Έχουν άδικο;

http://www.elkosmos.gr

ΣΚΑΝΔΑΛΟ! ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΜΕ 2,5 ΣΕ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ!

b5167bc71dffcb52d3db394b1ccfdba5_m.jpg

Ρατσισμός εναντίον των Ελλήνων από το Υπουργείο Α – Παιδείας!

Το παγκόσμιο φαινόμενο ακόμη και με βαθμολογικές επιδόσεις της τάξεως του 2,5 να εισάγονται οι Μουσουλμάνοι σε υψηλόβαθμες σχολές , με την ειδική κατηγορία που είχε θεσπίσει ο πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, όταν ήταν υπουργός Παιδείας θα επαναληφθεί και στα φετινά αποτελέσματα.
Από τους περσινούς πίνακες επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας «ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ»-ανάλογη εικόνα αναμένεται να έχουν και οι φετινοί προκύπτει ότι εισάγονται Φιλοσοφικές
από 2.768 μόρια, Φιλολογικές από 2.590 μόρια, Νομικές από 8.690 μόρια, Πάντειο από 3.172 μόρια, παιδαγωγικά από 5448 μόρια, Μαθηματικές Σχολές από 3.078 μόρια κλπ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

Οι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης του έτους 2010 ή 2011 (για το 10%) ή όσοι συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2012 των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ εντάσσονται σε ειδική κατηγορία υποψηφίων. Οι υποψήφιοι αυτοί, κατά την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτο
λόγια του οποίου είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών. Τη βεβαίωση αυτή προσκομίζουν, υποχρεωτικά, στην γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής, κατά την εγγραφή τους. Ο οικονομικός περιορισμός δεν ισχύει για τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εάν διεκδικήσουν τις προβλεπόμενες γι αυτούς θέσεις. Όσοι δηλώσουν ότι εντάσσονται σε αυτή την ειδική κατηγορ
ία, δεν μπορούν να δηλώσουν άλλη από τις ειδικές περιπτώσεις (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Κοινωνικά Κριτήρια).

ΠΗΓΗ.
ΣΧΟΛΙΟ HELLAS-ORTHODOXY: ΚΑΛΑ ΡΕ, ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΑΚΙ;
Από πότε η κάθε μειονότητα πρέπει όχι απλά να έχει ισότιμη, αλλά αντίθετα προνομιακή μεταχείριση;;;
Και καλά ο Τζέφρυ που θέσπισε τον συγεκκριμένο ΠΑΡΑΝΟΜΟ «νόμο», είναι γνωστός ανθέλληνας γραικύλος!
Εσύ Αρβανιτόπουλε και η «πατριωτική» ΝΔ τι θα κάνετε για το θέμα;

Θράκη: Δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η δειλία τες κουρταλεί…

f7a51ad7630cc3538b28c4c03254ccbe_m.jpg

Κυβέρνηση τροχονόμος που βάζει την Άγκυρα στην Θράκη και νομιμοποιεί την κίνηση των τούρκων πρακτόρων στην περιοχή

Αρχικά θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές πως η τροχαία υπηρετεί το νόμο και προστατεύει τους πολίτες και ως εκ τούτου καμία σχέση δεν έχει με την σημερινή κυβέρνηση (αλλά και πλήθος άλλων προηγούμενων κυβερνήσεων), η οποία έχει καταστεί…
τροχονόμος της κακιάς ώρας, προσπαθώντας να επιβάλλει καταστάσεις οι οποίες εκθέτουν τους πολίτες σε κινδύνους, ενώ τα κυβερνητικά στελέχη απολαμβάνουν ιδιαίτερης προστασίας.

Η Θράκη έχει εγκαταλειφθεί από την Ελλάδα. Μία ματιά στα έργα υποδομής που ΔΕΝ έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες αρκεί για να αποδείξει την τραγική αυτή αλήθεια (η κατασκευή της Εγνατίας έγινε υποχρεωτικά και η κύρια πηγή χρηματοδότησής της ήταν η Ε.Ε., ενώ σήμερα η κυβέρνηση επιβάλει και διόδια επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους κατοίκους της ακριτικής αυτής περιοχής). Όμως, θα ήταν ευχής έργο (τραγική ειρωνεία και αποδίδεις ως «ευχή» την οικονομική εγκατάλειψη) η επιτηδευμένη ανικανότητα και ανυπαρξία των κυβερνώντων να σταμαούσε στην οικονομική ανυπαρξία του Ελληνικού κράτους επί της Θράκης. Δυστυχώς, οι κομπορημονούντες «Θρακολόγοι» των Αθηνών, ξεπερνώντας τα εσκαμμένα έχουν δημιουργήσει πλείστα όσα επιπρόσθετα προβλήματα με την εγκληματική εις βάρος της Θράκης συμπεριφορά τους.

Το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην Θράκη εστιάζεται στην δράση του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, του οποίου οι υπάλληλοι, αλλά και ο ίδιος ο εκάστοτε τούρκος πρόξενος, «οργώνουν» τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, με την άδεια του κράτους των Αθηνών.

Και στο σημείο αυτό εισάγεται το ερώτημα: Δικαιούται ο τούρκος πρόξενος να περιφέρεται στην Θράκη;
Εξ όσων πολύ καλά γνωρίζουμε, ο τούρκος πρόξενος μπορεί να μετακινείται επάνω σε εθνικές οδούς (και στην Εγνατία), συνοδευόμενος από άνδρες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας, οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη γι αυτές τις μετακινήσεις. Καμία μετακίνηση του τούρκου προξένου πέραν των εθνικών οδών δεν επιτρέπεται (επειδή υπάρχει πιθανότητα τροχαίου ατυχήματος λόγω κακού οδοστρώματος, λόγω κίνησης γεωργικών οχμάτων κ.α.). Και όμως, ο (εκάστοτε) τούρκος πρόξενος συνεχίζει να μετακινείται απολύτως νόμιμα κατά μήκος και πλάτος των δύο νομών (Ξάνθης και Ροδόπης), αφού οι Ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν φροντίσει να αποχαρακτηρίσουν τις παλαιές εθνικές οδούς, δίνοντας έτσι λαβή νομιμότητας στις μετακινήσεις του τούρκου προξένου.

Συγκεκριμένα:

Δεν έχει καταργηθεί η πρώην εθνική οδός Κομοτηνής – Αλεξανδρουπόλεως, η οποία τέμνει την περιοχή νοτιο-ανατολικά της Κομοτηνής, στην οποία βρίσκεται ένας σημαντικός αριθμός χωριών με –σχεδόν- αποκλειστικά μουσουλμανικό πληθυσμό. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε και συνεχίζει «πυρήνα» των κινήσεων τουρκοπρακτόρων. Επειδή, όμως, το Ελληνικό κράτος ΔΕΝ έχει αποχαρακτηρίσει τον δρόμο που την διαπερνά (πρώην εθνική οδός), οι μετακινήσεις του τούρκου προξένου είναι απολύτως νόμιμες!

Δεν έχει καταργηθεί η πρώην εθνική οδός Κομοτηνής – Ξάνθης (μέσω Ιάσμου), κατά μήκος της οποίας βρίσκεται μία σειρά χωριών που επίσης κατοικούνται σχεδόν αποκλειστικά από μουσουλμάνους. Μάλιστα, η δυνατότητα μετακίνησης του τούρκου προξένου στην συγκεκριμένη περιοχή, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της τουρκοφροσύνης (με την μέθοδο άσκησης πολιτικής και υποσχέσεων ή με την μέθοδο «οικονομικής βοήθειας» προς τους κατοίκους), με αποτέλεσμα σήμερα ο Δήμος Ιάσμου να έχει μουσουλμάνο Δήμαρχο (ελέω «Καλλικράτη»), ενώ παρατηρείται το φαινόμε
νο του εκτουρκισμού συνειδήσεων των κατοίκων, οι οποίοι είναι Πομακικής καταγωγής!

Έχει δημιουργηθεί νέα εθνική οδός (με το προσωπείο του κάθετου άξονα σύνδεσης με την Βουλγαρία) μεταξύ Ξάνθης και Βουλγαρίας. Η συγκεκριμένη «εθνική οδός» αποτελεί διπλό έγκλημα, αφού δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει την σύνδεση με την Βουλγαρία, αλλά αυτό είναι απολύτως επικίνδυνο αφού το πλάτος της οδού σε πολλά σημεία και για πολλά χιλιόμετρα δεν ξεπερνά τα 4 μέτρα, ενώ καταλήγει σε ένα Ελληνικό συνοριακό φυλάκιο, το οποίο βρίσκεται εντός της Βουλγαρίας, δεν διαθέτει τηλέφωνο και ηλεκτρικό ρεύμα και στον Έλληνα αστυνομικό απαγορύεται να οπλοφορεί!

Από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ένα «γραφειοκρατικό» (αλλά στην ουσία πολιτικό) έγκλημα των ελληνόγλωσσων κυβερνώντων των Αθηνών το οποίο αφορά την διάνοιξη οδών και τη νομιμοποίηση των μετακινήσεων του εκάστοτε τούρκου προξένου, σε μία περιοχή που κατοικείται από Έλληνες Πομάκους
μουσουλμάνους, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε θύματα της τουρκικής προπαγάνδας και της επεκτατικής τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Οι συχνότατες επισκέψεις τουρκικών συλλόγων, οι πιέσεις των ιμάμηδων (προεξάρχοντος του ψευτομουφτή Αμέτ Μετέ), ο καταιγισμός επισκέψεων τούρκων υπουργών, πολιτικών και πολιτευτών, έχουν δημιουργήσει μείζονα και συνεχώς διογκούμενα προβλήματα στους κατοίκους, οι οποίοι διαπιστώνουν καθημερινά πως το Ελληνικό κράτος τους εγκαταλείπει (όπως κάνει και με τους χριστιανούς κατοίκους της Θράκης) στην «αγκα
λιά» της «μητέρας πατρίδας Τουρκίας». Με απλά λόγια, οι Ελληνικές αρχές, έφτιαξαν μία εθνική οδό, για να εξυπηρετήσουν την ευκολία αλλά και τη νομιμότητα των μετακινήσεων του τούρκου προξένου!!!

Παράλληλα με τον τούρκο πρόξενο και τις μετακινήσεις του, έχει διαπιστωθεί πως ιδιαίτερες δραστηριότητες, οι οποίες φυσικά καλύπτονται νομότυπα, έχουν αναπτύξει οι τούρκοι υπάλληλοι του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής (πράκτορες της ΜΙΤ), οι οποίοι σχημάτισαν ομάδα ποδοσφαίρου και μετακινούνται συχνότατα σε χωριά (αποκλειστικά μουσουλμανικά), όπου δημιουργούν επαφές με την πρόφαση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Βέβαια, δεν λαμβάνουν μέρος σε κανένα ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί την Αθήνα, που συνεχ
ώς απομακρύνεται από την Θράκη, εγκαταλείποντάς την ουσιαστικά, σε «νέες καταστάσεις».

Όμως, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε πως τελικά ισχύει η παροιμία «δώσε θάρρος στον χωριάτη, να σε ανέβει στο κρεβάτι», αφού πλήθος πολιτικών, πολιτευτών, αρχηγών οργανώσεων, υπουργών (έως και του ίδιου του πρωθυπουργού) της Τουρκίας, επισκέπτονται την Θράκη και δη τους μουσουλμάνους της Θράκης, απευθυνόμενοι προς αυτούς ως «τούρκους πολίτες», ενώ δεν διστάζουν να εκτοξεύουν και απειλές του τύπου «η μητέρα πατρίδα είναι μαζί σας και όποιος σας πειράξει θα αντιμετωπίσει την Τουρκία».
Προφανέστατα οι τούρκοι επισκέπτες, γνωρίζουν την συνθήκη της Λοζάνης, γνωρίζουν πως την συνυπέγραψε η Τουρκία και γνωρίζουν πως μέσα σε αυτήν αναγράφεται ευθαρσώς πως στην Ελλάδα υπάρχει θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα. Και όμως, ενώ γνωρίζουν εμμένουν στο να παραβιάζουν κατ’ επανάληψη την συνθήκη αυτή, χωρίς να συμβεί τίποτε απολύτως από την πλευρά της Ελλάδας, χωρίς να τ
ους γίνεται ούτε μία (έστω και τυπική) παρατήρηση.
Είναι δεδομένο πως η κυβέρνηση των Αθηνών δεν τολμά να τους αντιμετωπίσει, αφού το σύνδρομο φοβικότητας αλλά και το πνεύμα της ελληνοτουρκικής φιλίας (που διακατέχει περιέργως μόνο τους Έλληνες πολιτικούς και όχι τους Τούρκους), δεν «επιτρέπει» καμία περίπτωση διπλωματικής –έστω- παρατήρησης. Σε παρόμοια περίπτωση προ ημερών, το Ιράκ (το οποίο σήμερα έχει υποτυπώδη κυβέρνηση) απαγόρευσε στον αρχηγό των Γκρίζων Λύκων της Τουρκίας να περάσει τα σύνορα, ενώ έχει διαμηνύσει πως θα συλλβει τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου, εάν περάσει τα σύνορα Τουρκίας – Ιράκ!

Δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει πραγματική βούληση της σημερινής κυβέρνησης για αποκατάσταση του Ελληνισμού και της Ελληνικότητας της Θράκης, μετά από την χρόνια εγκατάλειψη και την άκρως επικίνδυνη μεταχείρισή της από άθλιους (είναι επιεικής χαρακτηρισμός) πολιτικούς «ταγούς», οι οποίοι φαίνεται πως έχουν συνάψει κρυφές συμφωνίες με την Τουρκία (άραγε γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου δεν ήθελε Έλληνα πρακτικογράφο στις συναντήσεις του και ιδιαίτερα σε αυτές με τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν;), μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται
και η Θράκη. Η σημερινή κυβέρνηση καλείται να αποδείξει έμπρακτα για την Θράκη και τους κατοίκους της, δίνοντας σαφείς και αιχμηρότατες απαντήσεις τόσο στους τούρκους πολιτικούς, όσο και στον τούρκο πρόξενο της Κομοτηνής και τους λακέδες του (ανθυποπρακτορίσκους), οι οποίοι εργάζονται προς την κατεύθυνση δημιουργίας προβλημάτων στο εσωτερικό της Ελλάδας και επίσης προς την κατεύθυνση πιθανής δημιουργίας κινδύνων της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.

Η Θράκη χόρτασε από λόγια σε βάθος δεκαετιών. Η Θράκη σήμερα απαιτεί έργα που θα είναι προς το κοινό όφελος χριστιανών και μουσουλμάνων και της εν γένει ανάπτυξης της περιοχής. Η Θράκη έχει βιώσει την κυβερνητική εγκατάλειψη και οι κάτοικοί της δεν προσφέρουν πλέον κανένα χρονικό περιθώριο σε εκείνους τους πολιτικούς που την επισκέπτονται είτε για λόγους ψηφοθηρικούς, είτε για λόγους… τουριστικούς!
Η πρώτη σας έμπρακτη κίνηση ενδιαφέροντος για την Θράκη, κύριοι πολιτικοί (εκτός και αν προτιμάτε να είστε πωλητικοί) θα είναι ο αποχρακτηρισμός των συγκεκριμένων «εθνικών οδών», έτσι ώστε να κάμψετε – σταματήσετε τις ανεξέλεγκτες μετακινήσεις του τούρκου προξένου της Κομοτηνής στην Θράκη. Αγαπάτε την Θράκη και την Ελλάδα; Αποδείξτε το τώρα! Αύριο ίσως να είναι πάρα πολύ αργά…

Κωνσταντίνος

ΥΓ: Αυτά άραγε δεν τα γνωρίζουν, δεν τα βλέπουν, δεν τα έχουν ακούσει και δεν τα έχουν μάθει οι δύο ευαίσθητοι Δήμαρχοι (Τσολακίδης – Αβδήρων και Χατζηευαγγέλου – Τοπείρου) του ν. Ξάνθης, οι οποίοι είτε συναγελάζονται με τουρκοπράκτορες είτε υπερασπίζονται τα «δίκαια» των μουσουλμάνων της περιοχής; Προφανώς, η πληροφόρησή τους είναι επιλεκτική, ειδάλλως, δεν θέλουμε να διαννοηθούμε πως ο πολιτικός τους προσανατολισμός είναι κατά της Ελληνικότητας της ακριτικής (και άκρως ευαίσθητης εθνικά) αυτής γωνιάς της Ελλάδας.

kostasxa
n.blogspot.gr